Creative Communications

NS: 1 miljoen reizigers per dag

In opdracht van NS Corporate Communications verzorgen wij voor een hele reeks NS jaarverslagen (2002-2010) de eindredactie en adviezen omtrent inrichting, tone-of-voice en samenhang. Daarnaast adviseerden wij inzake de tekstuele ontwikkeling van Visie 2020 en andere toekomstverkenningen van NS en leverden bijdragen aan verschillende andere communicatieprojecten rond het spoor. Ook in opdracht van andere bedrijfsonderdelen van NS.
In 2008 won het NS Jaarverslag de FD Henri Sijthoff-prijs voor excellente verslaglegging.