Creative Communications

Edgar Hennis: legal affairs, strategy solutions

Mr. drs. Hennis, advocaat met een track record van meer dan 25 jaar, is gespecialiseerd in oplossingen. Juridische oplossingen waar nodig. En oplossingen in breder verband wanneer dat relevant is. Strategisch en met overzicht.
Want: deze tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Om juridisch advies dat problemen kleiner maakt en doet verdwijnen in plaats van ze groter en duurder te maken. Een aanpak die recht doet aan het feit dat juridische vraagstukken vaak samenhangen met omstandigheden in een breder verband. Creative Communications adviseert Edgar Hennis in de communicatieve aspecten van projecten en verzorgt teksten voor diverse marktgerichte uitingsvormen.

Edgar Hennis was managing partner bij een Top-50 advocatenkantoor, geeft invulling aan een vooraanstaande positie in de Orde van Advocaten, won met zijn team grote aanbestedingen van gemeentelijke overheden, leidt juridisch talent op en neemt initiatieven tot vernieuwing van de advocatuur.